X Dainų šventė Čikaga

Naujienos

 

Dainų šventė LRT Lituanicos kanale

Šv. Kalėdų proga LRT (Lietuvos Radijas ir Televizija) Lituanicos kanale transliuos pilną Dešimtosios Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventės „Padainuosim dainų dainelę!“ vaizdo įrašą.

Vaizdo įrašų klausimėliai ir atsakymai

Atsakome į dažnai iškylančius klausimėlius apie vaizdo įrašus.

Penktadienį, liepos 17 d. Dainų šventės filmo-koncerto transliacija LRT

Šį penktadienį, liepos 17 d., LRT (Lietuvos Radijas ir Televizija) Lituanikos kanale transliuos Dešimtosios Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventės „Padainuosim dainų dainelę!“ 90 minučių ilgio filmą-koncertą.

Sveikinimas pasaulio lietuviams

Šventės meno vadovas Darius Polikaitis sveikina pasaulio lietuvius visų choristų, dirigentų, dalyvių ir žiūrovų vardu – Pasaulio lietuvių vienybės dienos proga.

Garbės svečių priėmimo informacija

Transportas bus parūpintas garbės svečių priėmimui!

Kviečiam savanorius!

Be savanorių, šitokios šventės nebūtų įgyvendinamos.

Į šventę iš Lemonto vyks autobusai

Nusipirkote bilietus į dainų šventę? Norite išvengti eismo kamščių Čikagos mieste ir mašinos pasistatymo nuotykių prie UIC Paviliono? Gyvenate Lemonto apylinkėse? Atvykite į šventę be įprastos kelioninės įtampos ir atsipalaidavę pasidžiaukite nuostabiu chorų sąskambiu. Toliau – smulkesnė informacija.

Įdomūs spaudos straipsniai

Loretos Timukienės straipsnis Drauge
Nijolės Benotienės straipsnis Tėviškės Žiburiuose

Nakvynių padėtis pagerėjo

Naujos Žinios - UIC Patalpos

Dainų šventės pokylio (banketo) klausimėliai ir atsakymai

Sulaukėme nemažai klausimų apie šventės pokylį. Manome, kad pastaroji informacija būtų naudinga visiems, todėl dalinamės atsakymais į juos.

Viešbučio padėtis

Svarbus Pranešimas - Organizacinio Komiteto Siūlymai/Rekomendacijos

Melodija ir Ritmas keliauja

Jolantos Urbietienės straipsnis Drauge ir JAV Lietuvių Bendruomenės tinklapyje

Dainų šventės pokylio bilietai

Pirkite pokylio bilietus

Pabūkite su choru L.M.A. "Dainava"

Susipažinkite su dainų šventės chorais. Pažiūrėkite kaip Lietuvių meno ansamblis Dainava ruošėsi paminėti Baltijos kelio 25-ąsias metines. Video peršokus prie straipsnio.

Vyksta pasiruošimas Dainų šventei

Dirbam pilnu tempu!