Reklamos ir sveikinimai

Daina yra neatskiriama Jūsų, mūsų ir kiekvieno lietuvio gyvenimo dalis.

Dainų Šventės progai yra ruošiamas spalvingai iliustruotas leidinys pristatant dalyvaujančius chorus – jų vadovus ir dainininkus, bei jų istoriją nuo įsikūrimo. Taip pat bus apibudinta pati šventė ir dainų repertuaras.

Nuoširdžiai prašome Jūsų paramos, perkant sveikinimą ar reklamą leidinyje. Savo parama užtikrinsite Dešimtosios Lietuvių Dainų šventės pasisekimą.

Su dėkingumu,
Dešimtosios Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventės organizatoriai

P.S. Visos aukos yra nurašomos nuo federalinių mokesčių.

Turite klausimų apie reklamas arba sveikinimus?
 Parašykite Pauliui

Dydžiai

 • pilnas puslapis
  • 8.625" x 11.125"
  • $400 JAV
 • puse (1/2) puslapio
  • 7.75" x 4.75"
  • $250 JAV
 • ketvirtadalis (1/4) puslapio
  • 3.75" x 4.75"
  • $175 JAV

Medžiagos ir mokestis turi būti pateikti iki 2015 m. balandžio 24 d.

Internetinė užsakymo anketa

Apgailestaujame, bet daugiau reklamų ar svekinimų užsakymų nebegalim priimti.

Dėkojame visiems šventės rėmėjams už suteiktą paramą!
Mielai dar priimame pinigines aukas.