X Dainų šventė Čikaga

Dalyvių tvarkaraštis

penktadienis
liepos 3 d.
 
Laisva diena choristams
 
10:00 v.r. – 2:00 v.p.p.
Orkestro repeticija su dirigentais
UIC Music Building

1040 W. Harrison St.,
Chicago, IL 60607

 
2:30 v.p.p. – 3:30 v.p.p.
Akordeonistų repeticija
UIC Pavilion
 
2:00 – 6:00 v.p.p.
Statistų & šokėjų repeticija

PASTABA: Tik dalyviai su šventės ID kortele bus įleidžiami į salę.

UIC Pavilion
 
4:30 v.p.p.
Chorvedžių pagerbimas
Sheraton Hotel
 
8:00 v.p.p.
St. James katedroje

šeštadienis
liepos 4 d.
7:00 v.r.
UIC Paviliono durys atsidaro

PASTABA: Tik dalyviai su šventės ID kortele bus įleidžiami į salę.

UIC Pavilion
 
7:30 – 10:10 v.r.
Jaunimo chorų repeticija

Transportas į UIC Pavilioną bus parūpintas dalyviams iš Sheraton viešbučio ir UIC Suites. Autobusai pradės važiuoti 6:30 v.r.

UIC Pavilion
 
8:00 v.r.
St. Ignatius durys atsidaro

PASTABA: Tik dalyviai su šventės ID kortele bus įleidžiami į patalpas.

kaip patekti į teisingą vietą
St. Ignatius College Prep

1076 W Roosevelt Rd
Chicago, IL 60607

 
8:15 – 9:45 v.r.
Vaikų chorų repeticija

Autobusų transportas iš Sheraton viešbučio į St. Ignatius prasidės 7:00 v.r. Repeticijai pasibaigus, autobusai perveš į UIC Pavilion.

St. Ignatius College Prep
 
8:30 – 10:10 v.r.
Suaugusiųjų chorų repeticija

Transportas į UIC Pavilioną bus parūpintas dalyviams iš Sheraton viešbučio ir UIC Suites. Autobusai pradės važiuoti 7:30 v.r.

UIC Pavilion
 
10:20 v.r. – 12:00 v.p.p.
Visų chorų repeticija
UIC Pavilion
 
12:01 v.p.p.
Pietūs

Bus parūpinti šventės organizatorių.

UIC Pavilion
 
1:00 – 5:30 v.p.p.
Generalinė repeticija su visais chorais, statistais & šokėjais
UIC Pavilion
 
8:30 v.v.
Vic Theater

sekmadienis
liepos 5 d.
9:00 v.r.
Šv. Mišios

Transportas į Sheraton viešbutį bus parūpintas iš UIC Suites. Autobusai pradės važiuoti 8:00 v.r. Mišiom pasibaigus, autobusai parveš į UIC Suites.

Sheraton Hotel
 
12:00 v.p.p.
Choristai, statistai & šokėjai atvyksta į salę

Transportas į UIC Pavilioną bus parūpintas dalyviams iš Sheraton viešbučio ir UIC Suites. Autobusai pradės važiuoti 11:00 v.r. Atvykstate vilkėdami šventės aprangą.

UIC Pavilion
 
1:00 v.p.p.
UIC Pavilion
 
7:00 v.v.
Sheraton Hotel