bilietus į dainų šventę? Norite išvengti eismo kamščių Čikagos mieste ir mašinos pasistatymo nuotykių prie UIC Paviliono? Gyvenate Lemonto apylinkėse? Atvykite į šventę be įprastos kelioninės įtampos ir atsipalaidavę pasidžiaukite nuostabiu chorų sąskambiu. Toliau – smulkesnė informacija.">
X Dainų šventė Čikagoje

Į šventę iš Lemonto vyks autobusai

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija Lemonte į X Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventę liepos 5 d. organizuoja kelionę autobusu, išvyksiančiu iš Pasaulio lietuvių centro.

Autobusai keleivių lauks prie pagrindinio misijos įėjimo (14911 127th Street, Lemont, IL 60439). Jie išvyks maždaug 11 val. ryto. Bilieto kaina - $15 asmeniui (čekius galima rašyti: Matulaitis Missionmemo laukelyje pažymėję Song Festival).

Pasibaigus šventei, iš UIC Paviliono autobusai išvyks maždaug 5 val. vakaro, į Lemontą griš apie 5:45 val. vakaro.

Dėl registracijos ir bilietų prašome kreiptis į misijos raštinę telefonu 630-257-5613.

Komentarai (0)