X Dainų šventė Čikagoje

Dainų šventės pokylio (banketo) klausimėliai ir atsakymai

Ar dainų šventės pokylis ir banketas yra tas pats renginys?

Taip

Kiek reikia pakviesti žmonių, kad būtų sudarytas pilnas stalas?

10 žmonių sudaro pilną stalą.

Kaip užsisakyti pilną stalą?

Susitarę su draugais, giminėmis, parinkite vieną bendrą vardą/pavadinimą savo stalui. Labai svarbu visiems tą patį vardą/pavadinimą įrašyti Norėčiau sėdėti prie stalo su langelyje. Tokiu būdu Jūs būsite pasodinti kartu.

Ar pilną stalą reikia užsirezervuoti iš karto?

Ne, kiekvienas gali asmeniškai užsisakyti ir užsimokėti už savo bilietus, bet turite įrašyti parinktą bendrą stalo vardą/pavadinimą.

Ką daryti, jeigu organizuojame daugiau negu vieną stalą?

Pirmiausia, parinkite stalui vardą/pavadinimą. Po to galimi keli variantai. Pirmas - tiesiog pranešti visiems bilietus perkantiems, pvz., „Dainavos” choro nariams, Norėčiau sėdėti  prie stalo su langelyje įrašyti Dainava Chicago. Mes išskirstysime visus, įrašiusius Dainava Chicago, prie jiems skirtų stalų, o prieš pokylį atvykę dalyviai savo nuožiūra galės susėsti kaip nori prie savų stalų. Kitas variantas – choro dalyviai (giminės, draugai) patys gali sudaryti pilnus stalus bei pavadinti, pvz., Dainava Chicago 1Dainava Chicago 2, ar Dainava Chicago 3. Tuomet „Dainavos“  stalai būtų sustatyti arti vienas kito, o dalyviai patys turėtų susitarti, kas ir kur sėdi.

PASTABA: naudojant pastarąjį variantą, žmonės iš anksto turi žinoti, prie kurio – 1, 2 ar 3 „Dainavos“ stalo – jie norėtų sėdėti.

Kaip suorganizuoti įvairaus amžiaus choro stalus?

Paprasčiausia būtu užvardinti stalus pvz. Dainava Chicago vaikai, Dainava Chicago suauge, Dainava Chicago jaunimas.

Kaip stalai bus išdėstyti salėje?

Pirmenybė bus suteikta pilnai užsimokėjusiems stalams pagal užsirezervavimo datą. Po to stengsimės, kad vaikų, jaunimo, suaugusiųjų bei pensininkų stalai pagal kategoriją būtų arti vienas kito.

Ar svarbu, kokį stalo vardą/pavadinimą  parenkame?

Taip. Stenkitės, kad jis būtų unikalus. Pvz., jeigu žinote, kad yra dvi Viktorijos Siliūnienės,  nepavadinkite  savojo stalo Viktorija Siliūnienė. Būtų labai gerai, jei chorai prirašytų savo miesto pavadinimą, kad vėliau neįvyktų nesusipratimų.

Renkant vakarienės patiekalus ar galime parinkti daugiau negu vieną?

Taip. Pavyzdžiui, jeigu Jūs ir Jūsų vyras abu pasirenkate lašišą vakarienei, galite, kai prieisite prie krepšelio ("shopping cart"), pakeisti skaičių nuo 1 į 2 ar 3 ir t.t.

Ar banketo bilietus būtina pirkti internetu?

Taip, kitos išeities nėra. E-paštu parašius, kad norite sėdėti prie pono Jono stalo ir valgyti lašišą, vieta Jums NEBUS UŽREZERVUOTA. Kredito kortele ar PayPal turite pilnai susimokėti už savo bilietą šventės krautuvėlėje. Priimame kredito korteles arba PayPal.

Ką daryti, jeigu neužsakau pilno stalo?

Tai gera proga susipažinti su kitais. Kai pasirinksite savo valgį, nieko neįrašykite Norėčiau sėdėti prie stalo sulangelyje, bet pažymėkite po juo nurodytą  Prašau sodinti prie kategoriją, geriausiai tinkančią Jums. Tuomet sėdėsite kartu su kitais, nurodžiusiais tą pačią kategoriją.

Ar galima atvykti tik į šokius?

Taip. Bilietus tik šokiams taip pat galima užsisakyti čionai.

Matau tik suaugusiųjų pokylio bilietus. Ar yra jaunimo bilietai?

Taip. Krautuvėlėje, dešinėje pusėje, kur matote suauguiųjų bilietų kainą, pažiūrėję žemiau (scroll down), rasite kitus variantus.

Ar magistro arba daktarato laipsnio siekiantys dar skaitosi studentai?

Jūs galite patys spręsti kas yra studentas, kas yra vaikas. Tik žinokite, kad maisto porcijos atitinka bilieto kainai. Tad 25 metų amžiaus vyrukas suvalgęs vaiko porciją tikriausiai liks alkanokas.

Kaip atsiminsime, kurį valgį esame užsisakę?

Kartu su bilietais kiekvienam bus duodama atitinkama vienkartinė apyrankė. Tik ją užsidėję būsite įleisti į salę. Padavėjos, patikrinusios apyrankę, žinos, kurį patiekalą esate užsisakę. Be apyrankės į salę neįeisite ir, žinoma, negausite vakarienės.  Prašome apyrankių nepamesti.

Kaip į salę pateks tie, kurie pirko tik šokių bilietą?

Tie, kurie dalyvaus tik šokiuose, irgi gaus apyrankę.

Kaip žinosime, kuri apyrankė kam skirta?

Apyrankės bus skirtingų spalvų su aptarnaujančiam personalui reikalinga informacija.

Iki kada pokylio rezervacijos bus priimamos?

Tik iki birželio 20 d.. Po tos dienos internetu nebebus galima užsisakyti jokių bilietų. Tačiau pokylio vakarą prie durų bus galima nusipirkti bilietus TIK ŠOKIAMS.

Ar tiksliai žinoma, kada šokiai prasidės?

Tiksliai negalime pasakyti, bet planuojame, kad prasidės apie 9:15 v.v.

Vistiek turiu klausimų, į kuriuos Jūs neatsakėte. Ką daryti?

Galite  man parašyti ir stengsiuos kuo greičiau Jums atsakyti.

Komentarai (0)