X Dainų Šventė Čikagoje

Šventės apranga ir ID kortelės

Kai kuriem choram jau nuvežta, perduota arba pasiųsta apranga ir ID kortelės. Tačiau planuojame išdalinti likusią chorų aprangą ir ID korteles penktadienį, liepos 3 d. sekančia tvarka:

  1. Visiem choram kurie nakvoja UIC Suites parūpinsim aprangą ir ID korteles pačiame bendrabutyje, UIC Suites - nereikės jum kur nors važiuoti. Prašome, kad choro atstovas/atstovai pasiimtų savo chorui paruoštą paketą/dėžę aprangos ir ID kortelių tarp 9:00 - 12:00 valandos ryto.
    • Lietuvos ir Anglijos choram tuo pačiu pristatysim ir natų knygas
  2. Visiem kitiem choram parūpinsim aprangą ir ID korteles Sheraton viešbutyje. Prašome, kad choro atstovas/atstovai pasiimtų savo chorui paruoštą paketą/dėžę aprangos ir ID kortelių tarp 9:00 v.r. - 4:00 v.p.p.
  3. Chorvedžiam ir dirigentam, kurie nedainuoja su choru, parūpinsim ID korteles repeticijos metu penktadienį arba pagerbimo vakarienėje penktadienį vakare.

Kai atsiimsite aprangą skirtą jūsų choram, prašau įsidėmėkite, kad rasite dviejų ilgių vyrų kaklajuostes. Ilgesnės kaklajuostės yra skirtos vyram kurie buvo užregistravę savo marškinėlių dydį kaip XL ar didesnį.

Komentarai (0)