X Dainų Šventė Čikagoje

Šeštadienio repeticijos informacija vaikų chorams

Repeticijos tvarkaraštį galite rasti dainų šventės internetinėje svetainėje. Tačiau šia žinute pateikiam papildomos informacijos.

Šeštadienio (liepos 4 d.) repeticija yra PRIVALOMA visiems Šventės dalyviams.

Kiekviena šeštadienio repeticijos minutė suskaičiuota. Jeigu nespėsime laiku baigti, teks brangiai mokėti viršvalandžius UIC Pavilion ir unijos darbininkams. Be to, ir choristai labiau nuvargs. Tad labai prašome Jūsų laikytis nustatytos tvarkos ir tvarkaraščio. 

Šeštadienio repeticijos tvarka

Vaikų chorų repeticija prasidės St. Ignatius gimnazijoje. Iš ten vaikų chorai bus autobusais pervežami į UIC Pavilion (nepilnas kilometras). 

7:15 v.r. - Autobusai išvažiuoja iš Sheraton ir UIC Suites į St. Ignatius gimnaziją

Autobusai Jūsų lauks prie pagrindinio viešbučio/bendrabučio įėjimo. Užtikrinkite, kad lipate į autobusą kuris veža į St. Ignatius gimnaziją. Patartina visam chorui su palydovais susirinkti prieš kartu lipant į autobusus. Prašome tai padaryti prieš 7:15 v.r., kad autobusai galėtų išvažiuoti punktualiai 7:15 v.r. 

8:00 v.r. - Choristai ir palydovai atvyksta į St. Ignatius gimnaziją.

Choristai gyenantys Čikagoje arba apsistojantys kitur atvyksta į St. Ignatius gimnaziją savomis priemonėmis. 

St. Ignatius College Prep
1076 W Roosevelt Rd
Chicago, IL 60607
įėjimas į repeticiją iš antrosios gimnazijos pusės, t.y. iš May St.

Pastebėkite, kad įėjimas į repeticiją bus ne per gimnazijos priekį, o iš galo, t.y. iš May St.

Važiuokite Taylor gatve iki May gatvės. 
Ten sukite į pietus. 
Pavažiavus apie 100 - 200 metrų kairėje pusėje yra automobilių aikštė.
Ten pasistatykite ir nuveskite vaikus per gimnazijos sodelį į Tulley Hall (bus ženklai). 

Tėveliai perduoda savo vaikus palydovų globai ir išvažiuoja.

SVARBU - Repeticijoje galės pasilikti tiktai choristai ir palydovai su šventės ID kortele. Tėveliams nebus leista pasilikti repeticijoje.

9:45 v.r. - Autobusai perveža choristus ir palydovus į UIC Pavilion

Repeticijai St. Ignatius gimnazijoje pasibaigus, choristai su savo palydovais susėda į autobusus kurie nuveža juos į UIC Pavilion. Vaikams atvykus į UIC Pavilion, suaugę bus bebaigiantys savo repeticiją. Prašome pasilikti koridoriuje ir netrukdyti repetuojantiems. Vaikų chorai palaukia signalo ir tada sueina į savo vietas (Jūsų choro sėdimos vietos bus Jums praneštos sekančios savaitės bėgyje).

10:20 v.r. - Jungtinio choro repeticija. 

12:00 v.p.p. - Pietų pertrauka. Dalyviams yra išdalinami lauknešėliai (Jimmy John’s).

12:45 v.p.p. - Visi punktualiai grįžta į savo vietas. Pasiruošiam generalinei repeticijai.

1:00 v.p.p. - Generalinė repeticija.

Pradainuojame visą Dainų šventės programą kartu su orkestru, solistais, apšvietimu, video, choreografija ir scenografija. Repeticijoje yra palikta šiek tiek laiko jeigu reikėtų ką pakartoti.

5:30 v.v. - Repeticija pasibaigia.

Autobusai išvyksta atgal į Sheraton viešbutį ir UIC Suites bendrabutį.

Tiems kurie neapsistoję Sheraton viešbutyje arba UIC Suites bendrabutyje ... Tėveliai atsiima vaikus iš palydovų globos UIC Pavilion prieangyje (t.y. “lobby”). Jeigu jums atvykus repeticija dar tęsiasi, prašome pasilikti prieangyje, kad netrukdytumėte repeticijai. Repeticijai pasibaigus choristai kartu su palydovais, ateis į UIC prieangį.

Komentarai (0)