X Dainų Šventė Čikagoje

"Balnokit, broliai, žirgus" akompanimentas

“Balnokit, broliai, žirgus” orkestruotės įrašas jau patalpintas dainų šventės internetinėje svetainėje. Jį rasite Natos ir Įrašai tinklalapyje. Pasiklausykite, kad priprastumėte prie 4 taktų intarpų tarp posmų ir tonacijų pasikeitimų. 

Komentarai (0)