X Dainų Šventė Čikagoje

Svarbios pastabos apie repertuarą

Jau dainų šventė čia pat! Šia žinute norime perduoti keletą pastabų/ nurodymų apie kai kurias dainų šventės repertuaro dainas:

 • "Sveiki gyi, sveteliai". Šios dainos pradžia bus kitokia negu natose. Daina prasidės video ir audio įrašu iš kurio choristai pasiims toną. Tinkamu laiku, dirigentui parodžius, choristai pradės dainuoti nuo 8-to takto, t.y. nuo pirmo posmo. Tolimesnę informaciją apie šios dainos atlikimą pranešime sekančią savaitę.
 • Primenam, kad "Kanados himno" pradžią ir pabaigą dainuosime anglų kalboje, o vidurį - prancūzų kalba. Siūlome išsispausdinti naujas natas iš internetinės svetainės ir įklijuoti į savas natų knygas. Ten pat galite pasiklausyti partijų įrašų, kuriuose dainuojama anglų ir prancūzų kalbomis.
 • "Lietuvos himną" giedosome MINTINAI.
 • Dainoje "Padainuosim mes sustoję" nebus solisto/-ės. Visi chorai kartu dainuos ten kur pažymėta "solo".
 • “Kalvelį" dainuos tiktai vaikų chorai ir jaunimo chorų merginos. Šią dainą NEDAINUOS jaunimo chorų repertuarą dainuojantys suaugusiųjų chorai.
 • Programos eigos pakeitimas - "Tylūs, tylūs vakariele" bus dainuojama prieš "Aš pasėjau linelį". Natų knygose pažymėta atvirkščiai.
 • Daina "Tylūs, tylūs vakariele" bus dainuojama a capella, t.y. be akompanimento. Muzikas Saulius Petreikis pradės šią dainą improvizaciniu įvadu liaudies instrumentais. Taip pat, tikriausiai tarp antro ir trečio posmo, bus instrumentinis intarpas. Daugiau pranešime bendros repeticijos metu.
 • "Pamario dainos". Pabaigoje, sušukus "Hei" (K skaitlinėje) reikia ploti. Tą vietą jaunimo chorams reikia išmokti mintinai, kad būtų galima natų knygas pasikišti po pažastim ir rankomis ploti.
 • Dėmesio vaikų ir jaunimo chorų chorvedžiai! Primenam, kad dainai "Aš negaliu sustot" yra judesiai. Video galite rasti čia. Šia dainą dainuosime MINTINAI.
 • Daina "Balnokit broliai žirgus" bus atliekama su orkestro palyda. Tarp kiekvieno posmo bus keturių taktų muzikinis intarpas. Taip pat, tonacija pakils pustoniu du kartus: 1) tarp 4-to ir 5-to posmo, ir 2) tarp 6-to ir 7-to posmo. Jeigu bus įmanoma, patalpinsime akompanimento įrašo pavyzdį internetinėje svetainėje. Pranešime, kai tai bus padaryta.
 • Dainuosime/giedosime dainą "Kur giria žaliuoja" MINTINAI. Būtų gražu, kad kiekvienas lietuvis/-ė choristas/-ė mokėtų šią dainą, nes tai yra lyg lietuviškų chorų "himnas". Daug kas jau ir dabar moka. O jeigu kam labai sunku išmokti (pvz. jeigu lietuvių kalba nėra jų gimtoji) tada galite sau pasiruošti mažus lapukus ("cheat sheets") kuriuose surašyti žodžiai. Svarbiausia tai, kad tai dainai choristai nebūtų "įsmeigę" akis į repertuaro knygas!

Komentarai (0)