X Dainų Šventė Čikagoje

Kanados himnas bus giedamas anglų ir prancūzų kalbomis

Dainų šventėje, gerbiant Kanados tradicijas, Kanados himnas bus giedamas anglų ir prancūzų kalbomis. Todėl Dainų šventės internetinės svetainės Natos & Įrašai tinklalapyje rasite Kanados himno naujų natų su prancūzišku tekstu PDF’us ir naujus partijų įrašus.

Prašome kiekvieno choristo išsispaudinti naujasias natas ir įklijuoti (su limpama juosta, t.y. “adhesive tape”, arba pan.) virš dabartinių natų repertuaro knygose. 

Bonne chance préparation pour le Festival de la Chanson! :)

Dainų šventės komanda

 

Komentarai (0)