X Dainų Šventė Čikagoje

Sveikinimai šv. Kalėdų proga!

Gerb. chorų vadovai ir atstovai,

Linkime Jums džiaugsmingų šv. Kalėdų, bei meilės, vilties ir gražios muzikos kupinų Naujų metų. Nekantriai laukiame tolimesnio mūsų bendradarbiavimo pakeliui į Dainų šventė 2015 metų liepo 3 - 5 dienomis Čikagoje! 

Šia proga norime pasidalinti džiugia žinia, kad Dainų šventėje dainuos 1486 choristų - 383 vaikų, 268 jaunimo ir 795 suaugusiųjų. Tokio atgarsio tikrai nesitikėjome. Tai Jūsų darbo vaisius - nuoširdžiai dėkojame, kad subūrėte tokį gražų skaičių dainorėlių.

Linkime daug energijos ir kantrybės beruošiant savo dainininkus Dainų šventei. Nuoširdžiai įvertinam Jūsų didelias pastangas, dažnai nelengvose sąlygose. Dėkojame ir linkime nepavargti, nes Dainų šventės pasisekimas visų mūsų rankose.

Nuoširdžiai,
Darius Polikaitis
X-tosios Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventės meno vadovas

Komentarai (0)