X Dainų Šventė Čikagoje

Šventės apranga

Esame girdėję per e-mail laiškus ir kitus šaltinius, kad yra neaiškumų dėl Dainų šventės viso savaitgalio aprangos.  Šia žinute bandysime aiškiau paaiškinti:

  1. Dainų Šventės "oficialius" marškinėlius (pilkus) gali bet kas nusipirkti Dainų šventės krautuvėlėje. Juos galima nešioti per visus metus ir jie nieko bendro neturi su šventės savaitgalio choristų apranga.
  2. Praeityje beveik visi chorai atvažiuodavo i šeštadienio dienos repeticiją "uniformuoti" - kiekvienas choras susiprojektuodavo savus marškinėlius. Skatiname Jus tą tradiciją tęsti ir toliau.
  3. Jau be abejo pastebėjote, kad registruojant choro narius reikia pažymėti kiekvieno choristo marškinių dydį.  Nusprendėme tos informacijos prašyti dar nežinodami visas smulkmenas apie sekmadienio šventės aprangą, t.y. nežinodami ar tos informacijos iš vis reikės.  Tačiau jautėme, kad geriau visą informaciją surinkti iš karto vietoj to, kad vėliau skubiai jos prašyti.  Galutinę informaciją apie aprangą pranešime netrukus!

Komentarai (0)