X Dainų Šventė Čikagoje

Apie chorvedžių seminarą spaudoje

Neseniai lietuviškoje spaudoje pasirodė straipsniai apie chorvedžių seminarą įvykusį rugpjūčio mėnesį "Dainavoje" (Michigan valstijoje). Kviečiame spausti čia pasiskaityti Jolantos Urbietienės straipsnį pasirodžiusį "Drauge", Amerikos lietuvyje" ir "choras.lt", o čia pasiskaityti Nijolės Benotienės straipsnį pasirodžiusį "Tėviškės žiburiuose".

Komentarai (0)