X Dainų Šventė Čikagoje

Šventės natų knygos

Dalis Dainų Šventės natų knygų jau atspausdintos!  Apie 150 knygų buvo atvežta į Dainavos stovykla, rugsėjo 20 d., kur vyko vestuvės. Knygos buvo perduotos vežimui/platinimui Kanados chorams.  Planuojam per sekančias kelias savaites spausdinti ir platinti knygas ir kitiem užsiregistravusiems chorams.

Komentarai (0)