X Dainų Šventė Čikagoje

Sveiki mieli choristai

Sveiki mieli choristai! Ir vėl Dainų šventė atplasnoja į Šiaurės Amerikos padanges! Aplankiusi Torontą 2010 metais, bei Kauną ir Vilnių 2014 metais, 2015 metų liepos 3 - 5 d. ji vėl nutūps Čikagoje. Tad laikas pradėti ruoštis! Raginame visus chorus registruotis! Jeigu šiuo metu nedainuojate chore, susiraskite chorą Jūsų apylinkėjė. Pasikvieskite draugus. O jeigu Jūsų apylinkėje nėra choro, kartu su bendraminčiais patys jį sukurkite! Juk visi lietuviai dainingi, ar ne?! :)

"Padainuosim dainų dainelę …" Neatsitiktinai senovės liaudis apie dainą kalbėjo meilybine forma. Ta "dainelė" buvo jiems gyva ir mylima, juos palydinti visuose gyvenimo žingsniuose. Daina per amžius lydėjo ir mūsų tautą. Juk ne taip seniai mūsų broliai, sesės stojo į kovą už laisvę, ginkluoti tik drąsa ir daina ... Tad 2015 metų liepos 5 d. ir mes “atdarysim dainų skrynelę, paleisim [dainelę] į liustelį” (t.y. paleisime ją į laisvę). Pasirausdami lietuviškos dainos “skrynioje”, prisiminsime kodėl ji mums brangi ir miela.

Nekantriai laukiu malonaus bendradarbiavimo su Jumis visais!

Komentarai (0)